Enota Griže je bila zgrajena leta 2012 hkrati z osnovno šolo. V enoti so štiri igralnice, ki jih obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. Enota ima zunanje travnato igrišče, kamor lahko otroci dostopajo neposredno iz igralnic. V dogovoru z osnovno šolo občasno koristimo njihovo telovadnico in zunanje igrišče. Možnosti raziskovanja, igre in gibanja ponujajo tudi okoliški travniki, bližina gozda in vzpetina Lurd.

  • Griže 1a, 3302 GRIŽE
  • 040 826 510
  • (03) 620 03 28

Vodja enote: TATJANA JEZERNIK

1. oddelek

2-4 let

Vzgojiteljica: Maja ŽELEZNIK
Pom. vzg.: Metka FUNKL

2. oddelek

1-4 let

Vzgojiteljica: Iris FOTIVEC
Pom. vzg.: Alenka KOŠTOMAJ

3. oddelek

2-5 let

Vzgojiteljica: Mateja LOČIČNIK
Pom. vzg.: Melita PAINKRET

4. oddelek

5-6 let

Vzgojiteljica: Tatjana JEZERNIK
Pom. vzg.: Maja MATJAŽ