21. 03. 2024; PREDŠOLSKA ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA, ZDRAVA PREHRANA TER UPORABA ELEKTRONSKIH NAPRAV

Izvajalke predavanja za starše, ki delujejo na Centru za Krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, ZD Žalec so nam pripravile predavanje, ki je bilo sestavljeno iz aktualnih tem, s katerimi se starši srečujete pri vzgoji otrok. Adelina Ahmetaj Cafleshi, dipl. m. s. s special. znanji je govorila o pomenu predšolske zobne vzgoje (preventiva, obisk zobozdravnika, nega zob). Anja Bizjak, dipl. inž. živ. in preh. je predavala o pomenu zdrave in raznolike prehrane predšolskih otrok. Za konec pa je Karmen Vrenko, mag. psih. opisovala varno objavljanje vsebin na svetovni splet ter na splošno o uporabi elektronskih naprav. Za konec je staršem podala priporočila glede dnevne uporabe digitalne tehnologije.

28. 11. 2023; MOJ OTROK BO ŠOLAR

Predavateljica, mag. Tadeja Batagelj, univ. dipl. psih., nam je predstavila, kako lahko starši svojim otrokom omogočimo čim lažji prehod iz predšolskega obdobja v osnovnošolsko šolanje. Govorili smo o otrokovi zrelosti na različnih področjih in kako starši svojim otrokom pri razvoju le te lahko pomagamo. Predstavili smo tudi načine, kako lahko starši svojega otroka preko igre spodbujamo in pripravljamo na branje, pisanje in vključevanje v njemu novo šolsko okolje z novimi zahtevami.

30. 3. 2023; VZGOJA ZA INTERNET

Izvajalka predavanja na temo varne uporabe interneta, Zala Bricelj, digitalna strateginja, strokovnjakinja in predavateljica na področju varne in odgovorne rabe interneta, je predstavila aktualne teme s področja zagotavljanja varnosti na internetu. V sodelovanju s Safe.si in z Mladinsko informativno svetovalnim središčem Slovenije pripravlja delavnice in predavanja o varni rabi interneta, mobilni tehnologiji in spletnih orodjih za otroke, mladostnike, starše in učitelje. Spregovorila je o aktualnih spletnih nevarnostih in o tveganjem vedenju na spletu, ter predstavila kako se z ustrezno zaščito in ustreznim vedenjem izognemo spletnim tveganjem.

28. 11. 2022; OD MALČKA DO BRALČKA

Predavateljica, profesorica defektologije, Katja Rojs iz Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, je predstavila pomembne vidike razvoja govorno jezikovnega področja pri otrocih, mejnike in pomen dobrega zgleda odraslih. Predlagala je dejavnosti za razvoj govora, predbralnih spretnosti, spodbudnega okolja za govorno jezikovni razvoj otrok.

10. 5. 2022; VLOGA STARŠEV PRI TELESNI DEJAVNOSTI OTROKA

Gibalna dejavnost v predšolskem otroku, pa tudi kasneje, je za razvoj otroka na vseh področjih izredno pomembna. Vpliva na razvoj gibalnih spretnosti, možganov, sposobnost reševanja problemov ... Otroci se učijo od vseh ljudi v njihovi okolici, pri tem pa jim največji zgled in podporo dajejo starši. Pomembno je, da otrokom od rojstva dalje omogočamo raznovrstne izkušnje vseh vrst, jih vabimo in se aktivno vključujemo v njihove gibalne aktivnosti, pred otroke postavljamo izzive ... Gibanje mora biti za otroke tudi zabava, prijetno druženje s starši in vrstniki. Ob tem ne smemo pozabiti na varno okolje ter primerno prehrano in zadosten vnos tekočine. Oviro razvoju predstavlja prevarovano okolje. Predavanje je izvedla Jasmina Nina Pungartnik, diplomirana vzgojiteljica in multiplikatorka Fit pedagogike.

10. 11. 2021; MOJ OTROK IMA ZDRAVE ZOBE

Skrb za zdravje ustne votline se začne že ob rojstvu otroka. Diplomirana medicinska sestra Adelina Ahmetaj Cafleshi, strokovna delavka v Centru za krepitev zdravja (ZD Žalec), je predstavila pomembnost pravilne prehrane, umivanja zob, vpliva uporabe dude ali sesanje prsta ipd.

21. 1. 2020; TELEVIZIJSKI JUNAKI IN RADOVEDNI HITRI PRSTKI

Prekomerna količina časa, preživetega pred različnimi digitalnimi napravi in neprimerna vsebina, sta vse pogosteje prisotni že pri predšolskih otrocih. V sodelovanju s Centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT, smo pripravili predavanje na temo varne uporabe televizije, digitalnih naprav in interneta. Predavatelj Rok Gumzej, diplomirani socialni pedagog, je predstavil vsebine, ki so koristne za splošen razvoj otrok ter priporočila za zdravo sobivanje v svetu digitalnih dražljajev.

12. 11. 2019; MOJ OTROK IMA ZDRAVE ZOBE

Skrb za zdravje ustne votline se začne že ob rojstvu otroka. Diplomirana medicinska sestra Adelina Ahmetaj Cafleshi, strokovna delavka v Centru za krepitev zdravja (ZD Žalec), je predstavila pomembnost pravilne prehrane, umivanja zob, vpliva uporabe dude ali sesanje prsta ipd.

3. 4. 2018; VLOGA STARŠEV PRI GRADNJI SAMOPODOBE IN POČUTJA OTROK

Samopodobo oblikujemo na podlagi različnih izkušenj in vplivov iz družine, okolice, medijev. Zato je pomembno, da otrokom pomagamo zgraditi pozitivno in realno samopodobo. V ta namen smo k nam povabili profesorico defektologije Brigito Pinter, ki nam je predstavila pojem samopodobe, kako se le-ta gradi tekom našega življenja, kaj vse vpliva na naše dojemanje samega sebe in kako lahko otrokom pomagamo pri gradnji pozitivne samopodobe.

20. 11. 2018; VLOGA STARŠEV PRI TELESNI DEJAVNOSTI OTROKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Gibalna dejavnost v predšolskem otroku, pa tudi kasneje, je za razvoj otroka na vseh področjih izredno pomembna. Vpliva na razvoj gibalnih spretnosti, možganov, sposobnost reševanja problemov ... Otroci se učijo od vseh ljudi v njihovi okolici, pri tem pa jim največji zgled in podporo dajejo starši. Pomembno je, da otrokom od rojstva dalje omogočamo raznovrstne izkušnje vseh vrst, jih vabimo in se aktivno vključujemo v njihove gibalne aktivnosti, pred otroke postavljamo izzive ... Gibanje mora biti za otroke tudi zabava, prijetno druženje s starši in vrstniki. Ob tem ne smemo pozabiti na varno okolje ter primerno prehrano in zadosten vnos tekočine. Oviro razvoju predstavlja prevarovano okolje. Predavanje je izvedla Jasmina Nina Pungartnik, diplomirana vzgojiteljica in multiplikatorka Fit pedagogike.

22. 1. 2019; ŽIVAHNI ALI ZASANJANI MALČKI

V porastu števila malčkov, ki nas prepogosto ne slišijo, niso dovolj pozorni ali so preveč aktivni, se starši pogosto sprašujejo, zakaj je njihov otrok nemiren. Specialna pedagoginja Senka Palir Balta je spregovorila o nemirnih otrocih, kateri so znaki motnje pozornosti in koncentracije (ADD) in motnje pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo (ADHD), kje so vzroki in kako otrokom pomagati.

22. 5. 2019; POSTAVLJANJE MEJA OTROKOM

Starši in vzgojitelji se pogosto znajdemo v neprijetnih in stresnih situacijah, zaradi želje in potrebe otrok po osamosvajanju in uveljavljanju svojih želja. Na predavanju, ki ga je pripravila svetovalna delavka vrtca Anja Kajtna smo govorili o tem, kaj so meje, zakaj so za otroke pomembne, kako jih postavljamo, kako reagiramo, ko jih otroci preizkušajo.

24. 1. 2018; GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK

V zadnjih letih opažamo porast otrok z govorno-jezikovnimi težavami, ter pomanjkanje logopedov, kar se kaže v dolgih čakalnih vrstah za pregled ter redkih obravnavah otrok pri logopedih. Vendar pa lahko za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otroka veliko naredimo tudi sami. Zato smo organizirali predavanje Martine Škoflek, profesorice logopedinje surdopedagoginje, ki je predstavila govorno-jezikovni razvoj otrok, govorno-jezikovne motnje in podala konkretne nasvete ter vaje za izboljšanje motorike govoril in urjenje poslušanja. V povezavi si lahko na spletni strani Strokovnega centra VSI ogledate zloženke s povzetki vsebine predavanja.

30. 11. 2017; PRIPOROČENO UKREPANJE STARŠEV OB NAJPOGOSTEJŠIH BOLEZENSKIH STANJIH IN POŠKODBAH PRI OTROCIH

V skrbi za zdravje otrok že vrsto let sodelujemo z Zdravstvenim domom Žalec. V novembru 2017 smo organizirali predavanje, ki ga je vodil Rok Repas, diplomirani zdravstvenik. Predstavil nam je najpogostejša bolezenska stanja in poškodbe otrok, kako ob njih reagirati in kako jih preprečevati. V povezavi najdete zloženko ``Moj otrok ima vročino``, ki jo je ponudil izvajalec predavanja.

4. 10. 2017; RADOSTI IN PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE

V sklopu aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij UPI Žalec, smo starše povabili na predavanje Mihe Kramlija, terapevta in vodjo ambulante za zdravljenje odvisnosti v ZD Nova Gorica. Osvetlil je problematiko zasvojenosti s sodobno tehnologijo (mobilni telefoni, internet, računalniške igrice …), ki se pojavlja tudi že pri mlajših otrocih.

27. 9. 2017; SAMOSTOJNOST PREDŠOLSKIH OTROK

Septembra 2017 smo staršem ponudili predavanje Marka Juhanta, znanega specialnega pedagoga. Spregovoril je o spodbujanju samostojnosti predšolskih otrok, pridobivanju delovnih navad, pa tudi o zgledu staršev in drugih pomembnih oseb v otrokovem življenju.

25. 10 2016 in 14. 11. 2016; KAKO VZGOJITI IZJEMNEGA OTROKA

V oktobru in novembru 2016 smo v sodelovanju s Sabino Korošec Zavšek, profesorico defektologije in vodjo Centra za pomoč otrokom in staršem Jaz, midva, mi, izvedli predavanje z naslovom Kako vzgojiti izjemnega otroka. Na povezavi prilagamo povzetek predavanja, ki ga je pripravila predavateljica.

2. 2. 2016; POSTAVLJANJE MEJA OTROKOM

Na predavanju – pogovoru s starši smo se pogovarjali o tem, kaj so meje in zakaj so pomembne, kako jih postavljamo, kako reagiramo, ko jih otroci preizkušajo oziroma jih ne upoštevajo. Predavanje je pripravila svetovalna delavka vrtca Anja Kajtna.