Enota Petrovče je ena izmed večjih enot Vrtcev Občine Žalec. Novembra 2014 je bila energetsko sanirana. Nahaja se v bližini osnovne šole in gasilskega doma. V enoti je šest oddelkov ter dva skupna prostora. Enoto obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. V bližini vrtca je tekaška steza in poteka hmeljska pot. Sprehodi v Novo Celje, do reke Savinje in sadjarstva Mirosan omogočajo otrokom številne nove izkušnje in prijetna doživetja.

  • Petrovče 97, 3301 PETROVČE
  • 040 826 612
  • (03) 5708 285

Vodja enote: ELIZABETA KOS

1. oddelek

/

2. oddelek

1-2 let

Vzgojiteljica: Ana NOVAK
Pom. vzg.: Špela ZABAV

3. oddelek

3-4 let

Vzgojiteljica: Sonja RAZGORŠEK
Pom. vzg.: Melita KERIN BRUMEC

4. oddelek

2-3 let

Vzgojiteljica: Mojca PERKO
Pom. vzg.: Špela ŠTINGL

5. oddelek

4-5 let

Vzgojiteljica: Elizabeta KOS
Pom. vzg.: Andreja VERDNIK SKORNŠEK

6. oddelek

5-6 let

Vzgojiteljica: Petra VODIŠEK
Pom. vzg.: Špela PONDELAK