Enota Petrovče je ena izmed večjih enot Vrtcev Občine Žalec. Novembra 2014 je bila energetsko sanirana. Nahaja se v bližini osnovne šole in gasilskega doma. V enoti je šest oddelkov ter dva skupna prostora. Enoto obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. V bližini vrtca je tekaška steza in poteka hmeljska pot. Sprehodi v Novo Celje, do reke Savinje in sadjarstva Mirosan omogočajo otrokom številne nove izkušnje in prijetna doživetja.

  • Petrovče 97, 3301 PETROVČE
  • 040 826 612
  • (03) 5708 285

Vodja enote: ELIZABETA KOS

1. oddelek 23/24

1-2 let

Vzgojiteljica: Alja KELHAR
Pom. vzg.: Tamara ZAJC
nadomešča Taja SARAJLIĆ

2. oddelek 23/24

1-3 let

Vzgojiteljica: Mojca PERKO
Pom. vzg.: Urban ROC

3. oddelek 23/24

2-4 let

Vzgojiteljica: Mojca ŠTURM
Pom. vzg.: Špela ŠTINGL

4. oddelek 23/24

2-3 let

Vzgojiteljica: Sonja RAZGORŠEK
Pom. vzg.: Janja OSET

5. oddelek 23/24

5-6 let

Vzgojiteljica: Elizabeta KOS
Pom. vzg.: Tina PRISLAN

6. oddelek 23/24

4-5 let

Vzgojiteljica: Dubravka TRŽIĆ
Pom. vzg.: Natalija VITANC ĐAKOVIČ