Enota Petrovče je ena izmed večjih enot Vrtcev Občine Žalec. Novembra 2014 je bila energetsko sanirana. Nahaja se v bližini osnovne šole in gasilskega doma. V enoti je šest oddelkov ter dva skupna prostora. Enoto obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. V bližini vrtca je tekaška steza in poteka hmeljska pot. Sprehodi v Novo Celje, do reke Savinje in sadjarstva Mirosan omogočajo otrokom številne nove izkušnje in prijetna doživetja.

  • Petrovče 97, 3301 PETROVČE
  • 040 826 612
  • (03) 5708 285

Vodja enote: ELIZABETA KOS

1. oddelek 21/22

1-2 let

Vzgojiteljica: Maja MATJAŽ
Pom. vzg.: Klavdija ŽAFRAN

2. oddelek 21/22

1-2 let

Vzgojiteljica: Ana NOVAK
Pom. vzg.: Melita KERIN BRUMEC

3. oddelek 21/22

2-3 let

Vzgojiteljica: Mojca PERKO
Pom. vzg.: Andreja VERDNIK SKORNŠEK

4. oddelek 21/22

3-4 let

Vzgojiteljica: Sonja RAZGORŠEK
Pom. vzg.: Špela ŠTINGL

5. oddelek 21/22

4-5 let

Vzgojiteljica: Elizabeta KOS
Pom. vzg.: Špela ZABAV

6. oddelek 21/22

5-6 let

Vzgojiteljica: Petra VODIŠEK
Pom. vzg.: Špela PONDELAK