Enota Trje se nahaja v pritličju in prvem nadstropju zgradbe vrtec - šola Trje. V enoti posluje pet oddelkov, ki jih obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. V neposredni bližini igrišča vrtca je večje travnato igrišče, ki omogoča gibalne in druge dejavnosti. Otroci se skupaj s strokovnimi delavkami pogosto odpravijo raziskovat bližnji gozd in gozdno učno pot.

  • Galicija 18e, 3310 ŽALEC
  • 040 826 605
  • (03) 7131 966

Vodja enote: ALENKA ČAUŠEVIĆ

1. oddelek

1-2 let

Vzgojiteljica: Irena LONČAR
Pom. vzg.: Andreja POHOLE

2. oddelek

2-4 let

Vzgojiteljica: Mojca SEDMINEK VUHERER
Pom. vzg.: Vanja KOZAR

3. oddelek

2-4 let

Vzgojiteljica: Alenka ČAUŠEVIĆ
Pom. vzg.: Mojca DROFENIK

4. oddelek

5-6 let

Vzgojiteljica: Tatjana JELEN GOLAVŠEK
Pom. vzg.: Mateja TOMAN

5. oddelek

4-6 let

Vzgojiteljica: Aleksandra ROJC
Pom. vzg.: Vera KOVAČEVIĆ