Enota Trje se nahaja v pritličju in prvem nadstropju zgradbe vrtec - šola Trje. V enoti posluje pet oddelkov, ki jih obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. V neposredni bližini igrišča vrtca je večje travnato igrišče, ki omogoča gibalne in druge dejavnosti. Otroci se skupaj s strokovnimi delavkami pogosto odpravijo raziskovat bližnji gozd in gozdno učno pot.

  • Galicija 18e, 3310 ŽALEC
  • 040 826 605
  • (03) 7131 966

Vodja enote: ALENKA ČAUŠEVIĆ

1. oddelek 23/24

1-2 let

Vzgojiteljica: Irena LONČAR
Pom. vzg.: Tamara KRALJ

2. oddelek 23/24

2-3 let

Vzgojiteljica: Aleksandra ROJC
Pom. vzg.: Andreja POHOLE

3. oddelek 23/24

3-4 let

Vzgojiteljica: Alenka ČAUŠEVIĆ
Pom. vzg.: Vera KOVAČEVIĆ

4. oddelek 23/24

3-5 let

Vzgojiteljica: Andreja AŠENBERGER
Pom. vzg.: Mateja TOMAN KUDER

5. oddelek 23/24

5-6 let

Vzgojiteljica: Mojca SEDMINEK VUHERER
Pom. vzg.: Vanja KOZAR