Da se bomo v vrtcu vsi počutili dobro, od staršev pričakujemo:

  • spoštovanje pogojev vključitve,
  • sodelovanje v dejavnostih, h katerim so povabljeni (govorilne ure, roditeljski sestanki, dogodki za starše),
  • obveščanje strokovnih delavk o posebnostih pri otroku, družini, ki so za njegovo dobro počutje in varno bivanje v vrtcu pomembne,
  • odprt in odkrit pogovor s strokovno delavko ob dilemah, skrbeh, nestrinjanjem – takoj ko se te pojavijo; prepričajte se, ali so informacije, ki jih imate, točne; o vprašanjih se pogovorite – ne ostanite brez odgovora, a dopustite, da vedno ne more biti vse v skladu z vašimi pričakovanji,
  • ažurno javljanje spremembe podatkov – na upravi (telefonske številke, naslovi, potrebe po časovnem okviru bivanja otroka v vrtcu),
  • upoštevanje pravil,
  • redno plačevanje oskrbnine vrtca.