Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vrtec v sodelovanju z domom v čim večji meri ustvarjal pogoje za optimalni razvoj otrok. Vse sodelujoče podpira pri dosegi tega cilja. Svetovalna delavka sodeluje s strokovnimi delavkami/ci oddelkov, starši, vodstvom vrtca in z zunanjimi institucijami.

S svetovalno delavko se lahko po telefonu ali osebno (po predhodnem dogovoru) posvetujete če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju otroka v vrtec,
  • opažate pri otroku težave v vedenju, razvoju,
  • potrebujete nasvet in ne veste, na koga se obrniti (otrok dobi sorojenca, smrt v družini, ločitev oz. razveza, ekonomske težave – plačevanje oskrbnine vrtca ipd.),
  • potrebujete pomoč pri pridobivanju dodatne strokovne pomoči za otroka.

Skupaj bomo skušali najti odgovore na vaša vprašanja oziroma vas usmerili na druge, pristojne institucije, ki vam lahko ponudijo pomoč.