Enota Žalec III se nahaja v pritličju stavbe, kjer je tudi uprava. Enota ima prostorske možnosti za sedem oddelkov. Obiskujejo jo najmlajši otroci (1-3 leta). Na zadnji strani enote je veliko travnato igrišče, kamor lahko otroci dostopajo neposredno iz igralnic. V tej enoti poslujeta izmenični in popoldanski oddelek.

  • Prežihova ulica 2, 3310 ŽALEC
  • 040 826 604
  • (03) 7131 468

Vodja enote: TANJA OŽIR

1. oddelek 22/23

1-2 let

Vzgojiteljica: Dubravka TRŽIČ
Pom. vzg.: Mojca GERČAR

2. oddelek 22/23

1-2 let

Vzgojiteljica: Andreja AŠENBERGER
Pom. vzg.: Patricija OCVIRK

3. oddelek 22/23

1-2 let (polovični)

Vzgojiteljica: Monika STRENČAN

4. oddelek 22/23

2-3 let

Vzgojiteljica: Tanja OŽIR
Pom. vzg.: Melita KERIN BRUMEC

5. oddelek

/

6. oddelek 22/23

2-6 let

Vzgojiteljica: Irena LESJAK
Pom. vzg.: Alja KELHAR

7. oddelek

/