Enota Žalec III se nahaja v pritličju stavbe, kjer je tudi uprava. Enota ima prostorske možnosti za sedem oddelkov. Obiskujejo jo najmlajši otroci (1-3 leta). Na zadnji strani enote je veliko travnato igrišče, kamor lahko otroci dostopajo neposredno iz igralnic. V tej enoti posluje tudi izmenični oddelek, ki posluje en teden dopoldne in en teden popoldne.

  • Prežihova ulica 2, 3310 ŽALEC
  • 040 826 604
  • (03) 7131 468

Vodja enote: TANJA OŽIR

1. oddelek 23/24 (1. odd. Žalec Zahod)

Vzgojiteljica: Nastja OBRUL
Pom. vzg.: Laura GOLAVŠEK

2. oddelek 23/24 (4. odd. Žalec Zahod)

2-3 let

Vzgojiteljica: Gabrijela PUSOVNIK
Pom. vzg.: Nuša SATLER TOMINŠEK

3. oddelek 23/24

1-2 let

Vzgojiteljica: Anita PAVLOVIĆ
Pom. vzg.: Nina TANŠEK

4. oddelek 22/23

1-2 let

Vzgojiteljica: Monika STRENČAN
Pom. vzg.: Andreja POTOČNIK

5. oddelek 23/24

2-3 let

Vzgojiteljica: Tanja OŽIR
Pom. vzg.: Mirjana ILIŠINOVIĆ

6. oddelek 23/24 (7. odd. Žalec Zahod)

2-6 let; izmenični

Vzgojiteljica: Irena LESJAK
Pom. vzg.: Nina KAKER

7. oddelek 23/24

1-2 let

Vzgojiteljica: Valentina Hudina
Pom. vzg. : Saša DEDIĆ