NAČRTOVANJE JEDILNIKOV

 • po Smernicah zdravega prehranjevanja v VIU (Ministrstvo za zdravje RS, nov. 2005) in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v VIU
 • vključujemo lokalno pridelana in ekološka živila
 • jedilniki so izobešeni na oglasni deski in spletni strani
 • glede na zakonodajo so v jedeh označeni tudi alergeni iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011-le-ti so označeni s kraticami: gluten – G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–Ma) gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in sulfiti – ŽD, SU

DNEVNI RED PREHRANJEVANJA:

 • ZAJTRK od 8. do 8.30 oz. 9.00 ure
 • JABOLKO (sredi dopoldneva), izmenični in popoldanski oddelek ob 16. uri
 • KOSILO od 11.45 (2-4) oz. 12.00 (4-6)
 • KOSILO 1-2 let od 12.30 dalje (po spanju oziroma počitku)
 • POPOLDANSKA MALICA od 14.00 do 15.00 in po 16.10
 • VEČERJA od 17.30 do 18.00

ALERGIJE

 • v primeru prepovedi uživanja določenih živil se starši oglasite pri go. Kraljič Ireni na upravi s POTRDILOM O MEDICINSKO PREDPISANI DIETI ZA OTROKA, kjer zdravnik označi ali je dieta TRAJNA, ZAČASNA, DO PREGLEDA PRI SPECIALISTU
 • v kolikor ima otrok prekinitev diete, starši prinesete POTRDILO O UKINITVI MEDICINSKO PREDPISANE DIETE ZA OTROKA.