Enota Novo Celje je locirana sredi parka, zato jo obkroža veliko zelene površine. V neposredni bližini je kulturna znamenitost - dvorec Novo Celje, v katerem potekajo razstave in prireditve, katere soustvarjajo tudi predšolski otroci. Enota je pričela poslovati septembra 2011. V njej poslujejo trije oddelki, v katere vključujemo otroke prvega in drugega starostnega obdobja.

  • Novo Celje 4, 3310 Žalec
  • 040 806 003

Vodja enote: LIDIJA DRAŽNIK

1. oddelek 23/24

2-4 let

Vzgojiteljica: Mateja PAJ
Pom. vzg.: Alja KRAJNC

2. oddelek 23/24

4-5 let

Vzgojiteljica: Karmen FLORJANČIČ
Pom. vzg.: Romana PIKL

3. oddelek 23/24

5-6 let (polovični)

Vzgojiteljica: Lidija DRAŽNIK
Pom. vzg.: /