Enota Novo Celje je locirana sredi parka, zato jo obkroža veliko zelene površine. V neposredni bližini je kulturna znamenitost - dvorec Novo Celje, v katerem potekajo razstave in prireditve, katere soustvarjajo tudi predšolski otroci. Enota je pričela poslovati septembra 2011. V njej poslujejo trije oddelki, v katere vključujemo otroke prvega in drugega starostnega obdobja.

  • Novo Celje 4, 3310 Žalec
  • 040 806 003

Vodja enote: LIDIJA DRAŽNIK

1. oddelek 22/23

1-3 let

Vzgojiteljica: Karmen FLORJANČIČ
Pom. vzg.: Romana PIKL

2. oddelek 22/23

2-4 let

Vzgojiteljica: Mateja PAJ
Pom. vzg.: Alja KRAJNC

3. oddelek 22/23

4-6 let

Vzgojiteljica: Lidija DRAŽNIK
Pom. vzg.: Anita VIPOTNIK