NAŠA VIZIJA je DOBER VRTEC

  • to je vrtec, v katerem je v OSPREDJU OTROK in POGOJI za njegov razvoj;
  • to ni vrtec brez nezadovoljstva, problemov, nerealiziranih potreb, interesov, želja;
  • je vrtec, v katerem ob danih in spreminjajočih se pogojih VSI UDELEŽENCI (otroci, starši, zaposleni) SOUSTVARJAJO pogoje, primerne za VSE in VSAKOGAR, ne glede na čas in okolje.

VIZIJA javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda VRTCI OBČINE ŽALEC je opredeljena v naslednjih elementih in korakih:

  • OTROK – OTROCI in POGOJI za razvoj v skupnih programih, razvojnih nalogah, inovacijskih projektih: učinkovita, uspešna in kreativna praksa (izbor metod, sredstev, oblike in način dela, organizacija prostora-bogato učno okolje),
  • VSI UDELEŽENCI – informiranost, spoštovanje strokovnih temeljev, kulture odnosov,
  • SOUSTVARJANJE POGOJEV za VSE in VSAKOGAR bo izpostavljeno na vseh nivojih dela z iskanjem odgovorov na temeljno raziskovalno vprašanje: katera ravnanja v sodelovanju ustvarjajo bolj kakovostne pogoje (kreativne, učinkovite, uspešne) in v katerih odzivih se odraža razvojni napredek otrok, kultura odnosov.

Vizija vrtca je skupna, vendar ji v vsaki enoti sledijo na njim lasten način in s to potjo ustvarjajo tudi lastno identiteto. Skupni projekti nas povezujejo, bogatijo in prispevajo k pestrosti in raznolikosti. Razvoju dobrega vrtca sledimo preko konstantnega spremljanja in ozaveščanja strokovnih spoznanj, katera vnašamo v razvojno naravnano delo na vseh področjih.