V enoti Liboje poslujeta dva oddelka, ki ju obiskujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Locirana je v pritličju stanovanjskega bloka v Kasazah. Poleg travnatega igrišča strokovne delavke in otroci za raziskovanje, igro in gibanje koristijo tudi gozd v neposredni bližini vrtca.

  • Kasaze 105a, 3301 Petrovče
  • 040 826 602
  • (03) 5707 800

Vodja enote: ALENKA JEŽOVNIK

1. oddelek 22/23

1-2 let

Vzgojiteljica: Alenka JEŽOVNIK
Pom. vzg.: Tina PRISLAN

2. oddelek 22/23

3-6 let

Vzgojiteljica: Uršula KRIŽMANČIČ
Pom. vzg.: Mojca DROFENIK