Enota Žalec II se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka, v neposredni bližini uprave vrtca in enote Žalec III. V enoti so štirje oddelki, obiskujejo pa jo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Poleg aktivnosti v skupinah in na igrišču enote, otroci obiskujejo tudi zelene površine v bližnji okolici, športni center, knjižnico in glasbeno šolo.

  • Prežihova ulica 3, 3310 ŽALEC
  • 040 826 615
  • (03) 5717 463

Vodja enote: SMILJA NOVAK

1. oddelek 21/22

2-3 leti

Vzgojiteljica: Smilja NOVAK
Pom. vzg.: Simona KREČA

2. oddelek 21/22

2-3 let

Vzgojiteljica: Vesna JARH
Pom. vzg.: Nataša SEKULIĆ

3. oddelek 21/22
Ponikva

1-5 let

Vzgojiteljica: Maja LEDNIK
Pom. vzg.: Mojca VITASOVIC

4. oddelek 21/22
Ponikva

2-6 let

Vzgojiteljica: Suzana RAŠEVIĆ
Pom. vzg.: Apolonija KOZMAN