Enota Žalec II se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka, v neposredni bližini uprave vrtca in enote Žalec III. V enoti so štirje oddelki, obiskujejo pa jo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Poleg aktivnosti v skupinah in na igrišču enote, otroci obiskujejo tudi zelene površine v bližnji okolici, športni center, knjižnico in glasbeno šolo.

  • Prežihova ulica 3, 3310 ŽALEC
  • 040 826 615
  • (03) 5717 463

Vodja enote: SMILJA NOVAK

1. oddelek 23/24

2-3 let

Vzgojiteljica: Smilja NOVAK
Pom. vzg.: Mojca GERČAR

2. oddelek 23/24

3-4 let

Vzgojiteljica: Vesna JARH
Pom. vzg.: Alenka ZABRET FLORIJANČIČ

3. oddelek 23/24 (2. odd. Žalec Zahod)

1-2 let

Vzgojiteljica: Irena PODPEČAN
Pom. vzg.: Patricija OCVIRK

4. oddelek 23/24 (3. odd. Žalec Zahod)

1-3 let

Vzgojiteljica: Anita VIPOTNIK
Pom. vzg.: Simona KREČA