Enota Levec se nahaja ob gasilskem domu in blizu glavne ceste Žalec – Celje. Enota je bila energetsko sanirana septembra 2014. V njej poslujeta dva oddelka, ki ju obiskujejo otroci obeh starostnih skupin. Izven stavbe in igrišča vrtca imajo otroci možnost gibanja, igre in raziskovanja na bližnjih travnikih in brežini reke Savinje. Posebej atraktiven je obisk bližnjega letališča. Preberi več

  • Levec 46a, 3301 PETROVČE
  • 040 826 520
  • (03) 5471 983

Vodja enote: URŠKA GLUŠIČ

1. oddelek 22/23

1 - 2 let

Vzgojiteljica: Mateja ZAJKO
Pom. vzg.: Sanja TORNAR

2. oddelek 22/23

2-6 let

Vzgojiteljica: Urška GLUŠIČ
Pom. vzg.: Natalija VITANC ĐAKOVIĆ