KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

JVIZ VRTCI OBČINE ŽALEC,
Prežihova ulica 2
3310 ŽALEC

Odgovorna uradna oseba:

Natalija Starič Žikić,
ravnateljica

Datum prve objave kataloga:

01. 01. 2009

Podatki o dostopnosti:

fizična oblika : Sedež JVIZ VRTCI OBČINE ŽALEC, Prežihova 2, Žalec

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda) in organigram

Glavna dejavnost:

85.100

Predšolska vzgoja

Registrirane dejavnosti:

49.391

Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

56.210

Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290

Druga oskrba z
jedmi

68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

82.300

Organiziranje razstav, srečanj

85.100

Predšolska vzgoja

88.910

Dnevno varstvo otrok

93.299

Dr.n. dejavnosti za prosti čas

Javni vzgojno izobraževalni zavod VRTCI OBČINE ŽALEC (v nadaljevanju Vrtec Žalec) je zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina Žalec. Predstavljamo združbo enot in delujemo na dvanajstih lokacijah na območju občine Žalec:

 • ŽALEC I, Aškerčeva 7, ŽALEC, vodja enote: Ema Selič, tel.: 03 571 72 34, mobilni telefon: 040 826 488
 • ŽALEC II, Prežihova 3, ŽALEC, vodja enote: Smilja Novak, tel.: 03 571 74 63, mobilni telefon: 040 826 615
 • ŽALEC III, Prežihova 2, ŽALEC, vodja enote: Tanja Ožir, tel.: 03 713 24 68, mobilni telefon: 040 826 604
 • LIBOJE, Kasaze 105a, Petrovče, vodja enote: Alenka Ježovnik, tel.: 03 570 78 00, mobilni telefon: 040 826 602
 • NOVO CELJE, Novo Celje 4, Petrovče, vodja enote: Lidija Dražnik, mobilni telefon: 040 80 60 03
 • LEVEC, Levec 46a, Petrovče, vodja enote: Mateja Zajko, tel.: 03 547 19 83, mobilni telefon: 040 826 520
 • PETROVČE, Petrovče 97, Petrovče, vodja enote: Elizabeta Kos, tel.: 03 570 82 85, mobilni telefon: 040 826 612
 • GRIŽE, Griže 1a, Griže, vodja enote: Tatjana Jezernik, tel.: 03 620 03 28, mobilni telefon: 040 826 510
 • ŠEMPETER, Starovaška ul. 17, Šempeter, vodja enote: Katarina Povše, tel.: 03 570 12 00, mobilni telefon: 040 826 466
 • PONIKVA, Ponikva 17, Žalec, vodja enote: Suzana Raševič, tel.: 03 572 86 44, mobilni telefon: 040 826 540
 • TRJE, Galicija 18, Žalec, vodja enote: Alenka Čaušević, tel.: 03 713 19 66, mobi: 040 826 605, mobilni telefon: 040 826 605
 • ZABUKOVICA, Pongrac 95 b, Griže, vodja enote: Renata Ašenberger, tel.: 03 571 93 83, mobilni telefon: 040 826 577

Izvajamo javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE, (1999).

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Naslov uprave

Prežihova ulica 2
3310 ŽALEC

Uradne ure

Ponedeljek – 7.00 - 15.00
Sreda – 7.00 - 16.30
Petek – 7.00 - 13.00

Telefon & E-mail

03/713-14-60
vrtec.zalec@siol.net

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

 • o vpisu otrok,
 • o prostih mestih,
 • o ceni programa,
 • o poslovnih časih enot vrtca.

Obdelava osebnih podatkov

Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.