Naslov uprave

Prežihova ulica 2
3310 Žalec

Uradne ure

Ponedeljek – 7.00 - 15.00
Sreda – 7.00 - 16.30
Petek – 7.00 - 13.00

Telefon & E-mail

03/713-14-60
vrtec.zalec@siol.net

Kontaktne osebe:

Ravnateljica

Natalija Starič Žikić

03 713 14 66
natalija.staric@vrtec-zalec.si

Pomočnice ravnateljice

Darja Cencelj - 03 713 14 64
Anja Podveržen - 03 713 14 73
Sabina Žličar - 03 713 14 72

Knjigovodja oskrbnin

Alenka Novak

03 713 14 63

Pisarniška referentka

Štefka Potočnik

03 713 14 60

Svetovalna služba

Anja Kajtna

03 713 14 62

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima

Irena Kraljič

03 713 14 71