Naslov uprave

Prežihova ulica 2
3310 Žalec

Uradne ure

Ponedeljek – 7.00 - 15.00
Sreda – 7.00 - 16.30
Petek – 7.00 - 13.00

Telefon & E-mail

03/713-14-60
vrtec.zalec@siol.net

Kontaktne osebe:

Ravnateljica

Natalija Starič Žikić

03 713 14 66
natalija.staric@vrtec-zalec.si

Pomočnice ravnateljice

Sabina Žličar - 03 713 14 72; sabinaz@vrtec-zalec.si
Darja Cencelj - 03 713 14 64; darja.vrtec@vrtec-zalec.si
Anja Podveržen - 03 713 14 73; anja.podverzen@vrtec-zalec.si

Knjigovodja oskrbnin

Katja Randl

03 713 14 63
katja.randl@vrtec-zalec.si

Pisarniška referentka

Urška Krajnc

03 713 14 60
vrtec.zalec@siol.net

Svetovalna služba

Anja Kajtna (nad. Maruša Kozman) in Laura Oblak

03 713 14 62
anjak@vrtec-zalec.si
laura.oblak@vrtec-zalec.si
marusa.kozman@vrtec-zalec.si

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima

Irena Kraljič

03 713 14 71
kraljic.irena@siol.net