Prijavnici za evidenčni vpis otrok, ki so že vključeni v Vrtce Občine Žalec

Prijavnici za vpis novincev - za šolsko leto 2021/2022

PODPIŠITE SAMO PRVO STRAN (prijavnica), POGODBO PODPIŠETE PO SPREJEMU OTROKA V VRTEC (obvestilo o sprejemu dobite po pošti en mesec pred želenim datumom vstopa).