Prijavnici za medletni vpis otrok v šolskem letu 2021/2022

PRIJAVNICI ZA VPIS NOVINCEV - za šolsko leto 2022/2023

PODPIŠITE SAMO PRVO STRAN (prijavnica), POGODBO PODPIŠETE PO SPREJEMU OTROKA V VRTEC (obvestilo o sprejemu dobite po pošti en mesec pred želenim datumom vstopa).