Prostori vrtca enote Zabukovica se nahajajo v pritličju stanovanjskega bloka. V enoti sta dve igralnici za otroke obeh starostnih obdobij. Pred enoto je travnato igrišče, v neposredni bližini pa je tudi gozd, ki nudi neomejene možnosti raziskovanja, igre, gibanja …

  • Pongrac 95b, 3302 GRIŽE
  • 040 826 577
  • (03) 5719 383

Vodja enote: RENATA AŠENBERGER KNEŠAK

1. oddelek 23/24 (polovični)

1-4 let

Vzgojiteljica: Bojana BALOH FERČEC
Pom. vzg.: /

2. oddelek 23/24

4-6 let

Vzgojiteljica: Renata AŠENBERGER KNEŠAK
Pom. vzg.: Kristina POTOČNIK