Prostori vrtca enote Zabukovica se nahajajo v pritličju stanovanjskega bloka. V enoti sta dve igralnici za otroke obeh starostnih obdobij. Pred enoto je travnato igrišče, v neposredni bližini pa je tudi gozd, ki nudi neomejene možnosti raziskovanja, igre, gibanja …

  • Pongrac 95b, 3302 GRIŽE
  • 040 826 577
  • (03) 5719 383

Vodja enote: RENATA AŠENBERGER

1. oddelek 21/22

1-3 let

Vzgojiteljica: Barbara DOLINAR
Pom. vzg.: Ema KAČ

2. oddelek 21/22

3-6 let

Vzgojiteljica: Renata AŠENBERGER KNEŠAK
Pom. vzg.: Kristina POTOČNIK