Enota Žalec I se nahaja v centru Žalca, v neposredni bližini knjižnice, glasbene šole, tržnice in športnega centra. Vse te objekte s pridom izkoriščamo in jih vključujemo v izvedbeni program vrtca. V enoti je osem oddelkov. Skupni prostor omogoča druženje več skupinam hkrati, je tudi osrednji gibalni prostor. Enoto Žalec I obiskujejo otroci drugega starostnega obdobja.

  • Aškerčeva ulica 7, 3310 ŽALEC
  • 040 826 488
  • (03) 5717 234

Vodja enote: EMA SELIČ

1. oddelek 22/23

3-4 let

Vzgojiteljica: Karmen BREZNIKAR
Pom. vzg.: Nataša ŠEKULIĆ

2. oddelek 22/23

3-4 let

Vzgojiteljica: Urška PLEVNIK
Pom. vzg.: Simona KREČA

3. oddelek 22/23

4-5 let

Vzgojiteljica: Bojana ČRETNIK
Pom. vzg.: Gregor KOVAČIČ

4. oddelek 22/23

4-5 let

Vzgojiteljica: Ema SELIČ
Pom. vzg.: Ana KOTAR CIMERMAN

5. oddelek 22/23

5-6 let

Vzgojiteljica: Sabina VORŠNIK
Pom. vzg.: Mojca VINDAR

6. oddelek 22/23

4-6 let

Vzgojiteljica: Saša SEKIRNIK
Pom. vzg.: Nataša ZORE

7. oddelek 22/23

5-6 let

Vzgojiteljica: Mateja UŠEN
Pom. vzg.: Zlatka METLIČAR

8. oddelek

/