Enota Žalec I se nahaja v centru Žalca, v neposredni bližini knjižnice, glasbene šole, tržnice in športnega centra. Vse te objekte s pridom izkoriščamo in jih vključujemo v izvedbeni program vrtca. V enoti je osem oddelkov. Skupni prostor omogoča druženje več skupinam hkrati, je tudi osrednji gibalni prostor. Enoto Žalec I obiskujejo otroci drugega starostnega obdobja.

  • Aškerčeva ulica 7, 3310 ŽALEC
  • 040 826 488
  • (03) 5717 234

Vodja enote: EMA SELIČ

1. oddelek

3-5 let

Vzgojiteljica: Lorena JENŠTERLE Pom. vzg.: Tamara ZAJC

2. oddelek

2-4 let

Vzgojiteljica: Karmen BREZNIKAR Pom. vzg.: Irena PODPEČAN

3. oddelek

4-5 let

Vzgojiteljica: Bojana ČRETNIK Pom. vzg.: Urška PLEVNIK

4. oddelek

4-6 let

Vzgojiteljica: Ema SELIČ
Pom. vzg.: Zlatka METLIČAR

5. oddelek

5-6 let

Vzgojiteljica: Sabina VORŠNIK Pom. vzg.: Martina KOBULA

6. oddelek

4-5 let

Vzgojiteljica: Saša SEKIRNIK
Pom. vzg.: Nataša ZORE

7. oddelek

5-6 let

Vzgojiteljica: Vanja ROMIH
Pom. vzg.: Ana K. CIMERMAN

8. oddelek

5-6 let

Vzgojiteljica: Jelka VODOVNIK Pom. vzg.: Saša PLASKAN