Enota Žalec I je bila energetsko sanirana leta 2017. Nahaja se v centru Žalca, v neposredni bližini knjižnice, glasbene šole, tržnice in športnega centra. Vse te objekte s pridom izkoriščamo in jih vključujemo v izvedbeni program vrtca. V enoti je osem oddelkov. Skupni prostor omogoča druženje več skupinam hkrati, je tudi osrednji gibalni prostor. Enoto Žalec I obiskujejo otroci drugega starostnega obdobja.

  • Aškerčeva ulica 7, 3310 ŽALEC
  • 040 826 488
  • (03) 5717 234

Vodja enote: MATEJA UŠEN

1. oddelek 23/24

3-4 let

Vzgojiteljica: Urška PLEVNIK
Pom. vzg.: Melita KERIN BRUMEC

2. oddelek 23/24

4-5 let

Vzgojiteljica: Karmen BREZNIKAR
Pom. vzg.: Nataša ZORE

3. oddelek 23/24

4-5 let

Vzgojiteljica: Bojana ČRETNIK
Pom. vzg.: Mojca VINDAR

4. oddelek 23/24

5-6 let

Vzgojiteljica: Mateja UŠEN
Pom. vzg.: Zlatka METLIČAR

5. oddelek 23/24

5-6 let

Vzgojiteljica: Sabina VORŠNIK
Pom. vzg.: Ana KOTAR CIMERMAN

6. oddelek

/

7. oddelek 23/24 (5. odd. Žalec Zahod)

3-5 let

Vzgojiteljica: Saša KAČ
Pom. vzg.: Gregor KOVAČIČ

8. oddelek 23/24 (6. odd. Žalec Zahod)

5-6 let

Vzgojiteljica: Karmen ČETINAPom. vzg.: Nataša Sekulić