programi

programi

V našem vrtcu izvajamo KURIKULUM ZA VRTCE, javno veljavni program (sprejet 1999 – zavod ima dovoljenje ministrstva za izvajanje).

KURIKUL ZA VRTCE na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njega izpeljanimi drugačnimi pristopi in rešitvami zagotavlja pogoje za razvoj spretnosti in sposobnosti ter pridobivanje vedenj o tem, kar otroka zanima in kar mora vedeti.

  To zapleteno besedo v vsakdanjem življenju spreminjamo v enostavne, za otroke primerne korake, za celovitost razvoja na področjih: igra, jezik, gibanje, družba, narava, matematika, umetnost, moralni razvoj, skrb za zdravje, …

  Po dosedanjih izkušnjah in znanju lahko rečemo MI ZNAMO Z OTROKI ustvarjati in raziskovati, iskati srečo, premagovati žalost, jezo, se veseliti, razvijati spretnosti in sposobnosti, usvajati znanje, omogočiti svobodo in postavljati meje za odgovorno vedenje. Ponosni smo na to in to delimo z otroki, starši in okoljem.

Subject List( 8 Subject )

Class Schedule

  • 1. 05.30 – 08.00 Prihod v vrtec; zbiranje, združevanje otrok; igralne dejavnosti v prostoru za zbiranje oz. po dogovoru s pedagoško delavko v drugih prostorih; počitek za otroke, ki to potrebujejo, želijo
  • 2. 07.15 – 07.30 Gibalna minuta za zdravje
  • 3. 07.30 – 08.30 Priprava na zajtrk, zajtrkovanje, pospravljanje, skrb za osebno higieno
  • 4. 08.15 – 10.00 Organizirane, razvojno načrtovane dejavnosti iz vseh vzgojnih področij otrokovega razvoja (po programu dela) v prostoru in izven
  • 5. 10.00 – 11.30 Bivanje na prostem: na igriščih vrtca in izven, sprehodi v naravo; glede na vremenske razmere se bivanje na prostem prilagaja – v poletnem času zgodaj zjutraj, pozimi kasneje
  • 6. 11.30 – 12.30 Priprava na kosilo, kosilo
  • 7. 12.00 – 13.30 Počitek, spanje po potrebi, otroci 5-6 let umirjene dejavnosti v bedečem oddelku; individualen dogovor za vsakega otroka
  • 8. 13.30 – 15.30 Vstajanje, popoldanska malica, razne igralne dejavnosti v igralnici oz. praviloma na prostem do odhoda domov
Skip to content